Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OP 2013/1401

Žiadosť o súhlas na pasenie hospodárskych zvierat (cca 180 ks oviec) v k.ú. Ludrová, lokality Štiavnické, Prostredné, Stráň, Páncová, Martincová, Kráľová (ochranné pásmo NAPANT), žiadateľ Peter Moravčík - SHR, Ludrová č.306.