Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OP 2013/1401

25.07.2013

Žiadosť o súhlas na pasenie hospodárskych zvierat (cca 180 ks oviec) v k.ú. Ludrová, lokality Štiavnické, Prostredné, Stráň, Páncová, Martincová, Kráľová (ochranné pásmo NAPANT), žiadateľ Peter Moravčík - SHR, Ludrová č.306.

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže