Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2016/9463

Predmet konania :

Pozemná aplikácia chemických prípravkov na ochranu lesa v 3. stupni územnej ochrany.

 

k.ú. Liptovská Osada, Ľubochňa

Žiadateľ : Lesy SR š.p. Liptovský Hrádok