Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2014/4582

29.05.2014

 

Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.  na organizovanie verejného športového podujatia (preteky terénnych motocyklov – Endurošprint ) dňa 5.7.2014 v k.ú. Liptovská Osada, v lokalite Čepelka.

žiadateľ Bobell s.r.o. Liptovská Osada

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže