Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00903

Súhlas na pasenie hospodárskych zvierat v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra - žiadosť, k.ú. : Švošov , Ružomberok (lokality Černová - Zrázy, Malino Brdo, Vlkolínec, Trlenská dolina), žiadateľ BADAS - Jozef Badánik - SHR, Salvova 12, Ružomberok