Vytlačiť Poslať stránku

Okresný úrad v Ružomberku

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:

Nová web stránka

17.05.2017
číslo konania 2017/5223

Predmet konania : Pasenie hospodárskych zvierat.

K.ú. Ludrová

Žiadateľ : Peter Moravčík SHR Viac

 

Nová web stránka

16.05.2017
Číslo konania : 2017/5165

Predmet konania : Žiadosť o súhlas k oploteniu pozemku.

K.ú. Liptovské Sliače

Žiadateľ : Miroslav Bielený, Pod pivničiskom 364/12, Liptovské Sliače Viac