Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ŽP-2013/908-OPaK-Mu

Predĺženie platnosti súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie hosodárskych zvierat na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra v k. ú. Šútovo, Ratkovo a Turany.

       Žiadateľ: Agro WSM, s. r. o., Krpeľany.