Vytlačiť Poslať stránku

ŽP-2013/1092-OPaK-Mu

Vydanie súhlasu na pasenie, preháňanie, napájanie  hospodárskych zvierat na území Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma v katastrálnom území obce Turany (okr. Martin).

        Žiadateľ: A F G s. r. o., Turčianske Teplice