Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ŽP-2013/1058-OPaK-Mu

Konanie vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení v ochrannom pásme (OP) Národného parku Veľká Fatra, k. ú. Podhradie.

     Žiadateľ: SHR, Branislav Vyletel, Podhradie.