Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ŽP-2013/1038-OPaK-Mu

Konanie vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat, a pozemnú aplikáciu hnojív na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra, v k. ú. Podhradie a k. ú. Konské. Žiadateľ: Agrospol Podhradie, družstvo, Podhradie.