Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2014/0223 OPaK-Mo

Súhlas na zásah do biotopov - oprava prívodného vodovodného potrubia zo Žarnovickej doliny III.etapa, k.ú. Čremošné, Horná Štubňa, Háj. Žiadateľ Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. Martin.