Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2014/0171 - OPaK-Mo

Výrub poškodenýcha súchých drevín v Mošovskom parku, k.ú. Mošovce. Žiadateľ  Obec Mošovce.