Vytlačiť Poslať stránku

OU-MT-OSZP-2016/8043-Mu

Konanie vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie ... , na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra v k. ú. Šútovo, Ratkovo a Turany a na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra v k. ú. Krpeľany [§ 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny].

Žiadateľ: AGRO WSM, s. r. o., Krpeľany.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 23. 05. 2016.

Adresa na prihlásenie sa do konania: