Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2016/7290-Mu

Vydanie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie ... hosp. zvierat na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra v k. ú. Nolčovo.

Žiadateľ: Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo.

Na el. komunikáciu používajte adresu: