Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2014/00240-Mu

30.01.2014

Predĺženie platnosti rozhodnutia (§ 89 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) vo veci súhlasu na pasenie hospodárskych zvierat na území Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma [§ 14 ods. 2 písm a) a §13 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny].

        Žiadateľ: Poľnoshospodárske družstvo Belá-Dulice, Belá, okr. Martin.

     

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže