Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z/2014/00124-VIT

žiadosť o súhlas na výrub 17 ks drevín v k.ú. Liptovské Matiašovce na parcele č.KN-C 988/1 a 988/7