Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OULM_OSZP_2015/2402VIT

Žiadosť komposesorátu PS L.Anna o súhlas na aplikáciu chemických látok Cervacol extra a oplotenie pozemku v KU Liptovská Anna