Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/7451-CEN

Súhlas na aplikáciu chemického prípravku RPZ na lesné porasty proti ohryzu lesnou zverou  v lesných porastoch  LO Svidovo, LO Rígeľ, LO Sihly, LO Liptovský Ján pre UPS Hybe  v ochrannom pásme a samotnom NAPANT.