Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/8632-CEN

Súhlas na použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukévé efekty - reprodukovanú hudbu na Chate Opalisko, Závažná Poruba dňa 26.7.2017 od 19.00-22.00 hod z dôvodu narodeninovej oslavy pre Ing. Martina Štuka.