Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/708-CEN

Súhla na oplotenie parciel s roidinnými domami v k.ú. Liptovský Ján mimo zasataveného územia obce pre žiadateľa Mgr. Máriu Kompišovú