Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/2075-CEN

Územné a časové obmedzenia lesohospodárskej činnosti  v k.ú. Liptovský Trnovec pre Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci z dôvodu druhovej ochrany