Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/2775-CEN

Súhlas na zásah do biotopu Ls 9.1.podľa §6 ods.2 zákona,  v súvislosti s realizáciou  stavby " Zjazdová trať SKI IN-SKi OUT (10B)" pre TMR a.s., extravilán obce Demänovská Dolina, územie NAPANT.