Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/2333-CEN

Súhlas na výrub drevín na parcele č. 2941/2 a 2944/4, k.ú. Demänovská Dolina pre Urbár a komposesorát pozemkové spoločenstvo Iľanovo z dôvodu výstavby individuálnych chát.