Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/13049-CEN

Súhlas na výrub drevín na parcele č. 2926/2, k.ú. Demänovská Dolina z dôvodu prístavby  wellness resortu pre Jednotný majetkovým fond zväzov odborových organizáciíí SR