Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/11773-CEN

Súhlas na zásah do biotopu  v zmysle §6 zákona 543/2002 Z.z. v súvisloti so stavbou "Optická siel Profi-Net, Biela Púť", k.ú. Demänosvká  Dolina pre spoločnosť Miroslav Fútor FMTech.