Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/9101-CEN

Súhlas na zásah do biotopu rozšírením zjazdovej trate Turistická,  pre TMR a.s., k.ú. Demänovská Dolina.