Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/9071-CEN

Ochrana biotopu chráneného živočícha k.ú. Liptovská Anna, pre Komposesorát - Pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna