Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/888-CEN

15.01.2016

Súhlas pre  spoločnosti Archeológia SK s.r.o. na umiestnenie schénických stavieb, dočastných prenosných zariadení a oplotenie pozemku za zastavanou hranicou obce Partizánska Ľupča na území ochranného pásma NAPANATu, parc.č. 2676/30, 2676/31, 2677, 2296. k.ú. Part.Ľupča

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže