Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/8036-cen

11.07.2016

Súhlas pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu REGION LIPTOV na umiestnenie informačných tabúľ a krátkodobých prenosných zariadení (lavičky,fotopoint lanovka) v rámci strediskao Chopok-sever, k.ú. D.Dolina.

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže