Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/6744-CEN

Súhlas na zásah do biotopu Ls9.1 Smrekových lesov čučoriedkových  realizáciou stavby  na parcele č. KN-C 2921/238, k.ú. Demänovská dolina pre investora ABC JASNÁ, s.r.o.