Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/4618-CEN

01.04.2016

Súhlas na pasenie , napájanie, preháňanie a nocovanie hosp. zvierat  v počte130 kusov jalovíc a  220 kráv  na území ochranného pásma a samotného NAPANTu v k.ú. Partizánska Ľupča pre žiadateľa: LK-SERVIS spol. s.r.o., 032 15 Partizánska Ľupča 317

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže