Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU LM OSZP 2016/4080-VIT

Žiadosť UPS Hybe o súhlas v zmysle § 13 a 14 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na oplotenie pozemku mimo zastavaného územia obce v k.ú. Hybe LO Rígeľ a LO Sihly, JPRL 449b00, 474 10, 55 11