Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2016/2247-VIT

12.02.2016

Žiadosť OZ PRALES B.Bystrica a ŠOP SR S-TANAP Tatranská Štrba o vydanie zákazu výkonu lesohospodárskej činnosti  v zmysle  § 4 ods.2 a § 8 ods.1 zákona č.543/20020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vznp.v LHC Liptovský Mikuláš - TANAP, LC Liptovský Mikuláš 1 v Bobroveckej doline, Jaloveckej doline, v lokalitách Parichvost a Mních, vo vlastníctve a obhospodarovaní UPS Bobrovec v JPRL č.

214, 230a, 230c, 223b, 207, 206, 204a, 204b, 200a, 200b, 200c, 200d, 200e, 202, 192a, 192b, 192c, 192d, 191, 188a, 188b, 187a, 187b, 184, 183, 182, 181, 208, 209, 211a, 211b, 211c, 210a, 210b, 215, 216a, 216b, 217a, 217b, 218, 219a, 219b, 219c, 220, 151a, 151b, 151c, 152a, 152b1, 152b2

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže