Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/11721-CEN

Súhlas pre Lesy SR š.p.,OZ Liptovský Hrádok,  LS Liptovská Osada, na aplikáciu chemických prípravkov na ochranu lesa v NP Nízke Tatry,