Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/9657-CEN

Súhlas na výrub drevín (4 ks) pre Dagmar Dubovskú na parcele 3167/2, k.ú. P.Ľupča, lokalita Magurka