Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/9332-CEN

Súhlas na aplikáciu Cervakollu Extra na ochranu nladých lesných porastov proti ohryzu zverou pre Združenie majiteľov lesov PS Závažná Poruba