Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/8279-CEN

Súhlas na pasenie a aplikáciu priemyslených hnojív pre RD Liptovská Kokava