Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/6223-VIT

Žiadosť Ing. Štefana Lednického Domaniža 247 o súhlas na výrub 1 ks smreka obyčajného na p.č.KN-E 10468/44 v k.ú. Pribylina