Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/5881-CEN

Súhlas na realizáciu bremenových letov vrtuľníkom (1 deň) pre spoločnosť Process Monitoring System, a.s. z dôvodu premiestnenia materiálu na výsatvbu lesných oplôtkov v ťažko dostupnom teréne Iľanovskej doliny.