Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/5881-CEN

Súhlas na realizáciu bremenových letov vrtuľníkom (1 deň) pre spoločnosť Process Monitoring System, a.s. z dôvodu premiestnenia materiálu na výsatvbu lesných oplôtkov v ťažko dostupnom teréne Iľanovskej doliny.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže