Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/5292-VIT

Žiadosť PSBU Háj Beňušovce o súhlas na aplikáciu chemických látok (Cervacol Extra, Pellacol, Morsuvin) pri lesohospodárskej činnosti v LHC L.Mikuláš