Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/4662-VIT

Žiadosť Jachtárskeho klubu L.Mara a.s. o vydanie súhlasu na státie plávajúceho zariadenia na brehu VN L.Mara v areáli ATC L.Trnovec