Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/3972-VIT

Žiadosť PSBU Pribylina o súhlas na aplikáciu chem.látok Cervacol Extra Silvamix v 2. a 3. stupni ochrany prírody v k.ú. Pribylina