Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/3851-CEN

Územné a časové obmedzenia z dôvodu ochrany chráneného druhu PSBÚ Ľubeľa