Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/3790-CEN

Súhlas na oplotenie pozemnku mimo zastavaného územia obce Liptovský Ján.