Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/12171-VIT

Žiadosť PS Žiar o súhlas na aplikáciu chemických látok Cervacol Extra v Liptovský Mikuláš na území TANAPu a jeho ochranného pásma...