Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/12170-VIT

15.12.2015

Žiadosť PSBU obce Liptovská Kokava o súhlas na aplikáciu chemických látok Cervacol Extra a oplocovanie lesných porastov proti zveri v LHC Račkova na území TANAPu a jeho ochranného pásma...

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže