Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2015/1178-CEN

Súhlas pre OZ Jánska dolina na umiestnenie informačných tabúľ Jánska dolina