Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/9035-CEN

Súhlas na osvetlenie lyžiarskej trate pri OHDZ lanová dráha Biela Púť , Jasná , k.ú. D.Dolina pre TMR a.s.