Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/6677-CEN

 

Územné a časové obmedzenia lesohospodárskych činností z dôvodu ochrany chráneného živočícha pre Lesy SR,š.p.