Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/6676-CEN

Územné a časové obmedzenia lesohospodárskych činností z dôvodu ochrany chráneného živočícha pre PS Partizánska Ľupča