Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014-474-CEN

Súhlas na umiestnenie reklamného bannera na území NAPANTu, lokalita Jasná